Sözlükte "tasa" ne demek?

1. Üzüntülü düşünce durumu, kaygı.
2. Doyurucu olmayan ya da tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulunulduğunda algılanan tedirgin edici duygu.

Cümle içinde kullanımı

Gazeteleriniz sürüm tasasına kapıldılar mı, hemen İstanbul'un nabzını tutarlar.
- F. R. Atay

Tasa kelimesinin ingilizcesi

[Tasa] n. valuation
v. value, appraise, assess; estimate; tax, rate
n. bowl, vessel